Катастрофите, Записки на авиоконструктора

Катастрофите, Записки на авиоконструктора

10.00 лв.

Катастрофите Записки на авиоконструктора

Описание

Катастрофите, Записки на авиоконструктора

Леонид Селяков 

(книга втора)

То­ва е вто­ра­та кни­га от по­ре­ди­ца­та “За­пис­ки на ави­о­кон­с­т­рук­то­ра”. Глав­ни­ят кон­с­т­рук­тор на бюро “Туполев” Л. Л. Се­ля­ков е учас­т­ник в ко­ми­си­и­те, раз­с­лед­ва­ли при­чи­ни­те и пос­лед­с­т­ви­я­та от ка­тас­т­ро­фи­те със са­мо­ле­ти мар­ка Ту. Раз­г­ле­да­ни са под­роб­но как­то ре­ди­ца ка­тас­т­ро­фи в бив­шия СССР, та­ка и трагични­те ин­ци­ден­ти в Ри­е­ка, Мо­зам­бик (при­чи­нил смърт­та на пре­зи­ден­та Са­мо­ра Ми­шел), а съ­що и у нас – край Вра­ца и с. Кри­ви­на.

Първо издание.

ISBN 954-8176-46-7

146 стр.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Катастрофите, Записки на авиоконструктора”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *