Услуги

„Стилует ЕООД“ предлага следните услуги

  • Офсетов и дигитален печат;
  •  цялостна изработка на книги, брошури, списания, каталози, проспекти, календари, дипляни, техническа документация (включително превеждането ѝ от чужд език).
  •  книга по поръчка – минимален тираж 1 брой.
  •  предпечатна подготовка:
  •  набор и оформление на текстове;
  •  редактиране, коригиране;
  •  сканиране и обработка на изображения;

офсетов и дигитален печат